Opstart af klargøringscenter

Når du skal til at starte dit eget klargøringscenter op – er der flere ting du skal have styr på:

  • Lokale regler for din kommune og spildevand
  • Undersøgelse af konkurrencesituationen
  • Nødvendigt udstyr til at klargøre biler

Det kedeligste først

Regler, lovgivning og flere regler.

Der er mange love og regler, der skal overholdes, såfremt du skal arbejde med kemiske produkter, og overholde korrekt afledning af spildevand, f.eks., i forbindelse med at du har klargjort en kundes bil.

Og det er ikke småting, der skal undersøges og overholdes, det drejer sig om alt fra installation af foranstaltninger, til årlig kontrol og egenkontrol som kommunen kan udbede sig på forlangende. Du kan se et uddrag på en sådan rapport her>>

Dernæst skal du naturligvis have styr på det forsikringsmæssige. For hvad hvis du kommer til at ødelægge én af dine kunders biler, mens du har den inde til klargøring? Sørg for at tegne dig en god forsikring, der beskytter dig mod utilsigtede fejl.

Konkurrencesituationen

Undersøg hvem der ligger i dit lokalområde. Hvad er det for nogle ydelser de sælger og til hvilke priser. Måske kan du også undersøge kvaliteten af deres arbejde. I sidste ende handler det om at du skal kunne differentiere dig, således at du får et kundesegment, der vælger dig, på baggrund af netop det du kan tilbyde. Så er der 3 andre klargøringscentre i få kilometers omkreds, der alle er vellidte med præcis de ydelser du gerne vil sælge – skal du måske afsøge mulighederne for at starte op i et andet område.

Det nødvendige udstyr

Nu er vi endelig kommet til den sjove del – nemlig hvad det er for noget udstyr du skal have dig. Det er egentlig 2 delt. For den ene del handler om at have udstyr som den almindelige forbruger ikke vil have på grund af pris eller størrelse og den anden del at have nogle kompetencer som er svære at tilegne sig. Den første del med udstyr kan handle om at du har en tæpperenser, trykluft, eller lagtykkelsesmåler som er udstyr som er stort eller dyrt. Særligt lagtykkelsesmåleren til at måle tykkelsen på lakken er essentiel og hænger godt sammen med forsikringsdelen, da den kan sikre dig mod at polere igennem lakken når du polerer dine kunders biler. Den anden del handler om at få nogle kompetencer som en almindelig forbruger ikke bare lige kan tilegne sig. Det kunne f.eks. være certificeret klargøringskurser eller at du bliver certificeret i en bestemt type lakbeskyttelse som keramisk coating, hvor kun de, der er officielt certificeret kan få adgang til at købe en bestemt type produkter, som så typisk har en længere levetid og en bedre beskyttelse end de produkter som der kan købes i håndkøb af almindelige forbrugere.