Mange danskere tør ikke yde førstehjælp

Selvom det er bevist at førstehjælp kan redde flere liv, tør flere danskere ikke at træde til når det gælder og en ulykke opstår. En undersøgelse som er foretaget, viser at ca 35% af danskerne enten er i tvivl eller ikke tør at udføre førstehjælp, hvis en ulykke opstår.

 

Ca 31 % af danskerne er også i tvivl hvorvidt de kan yde akut førstehjælp, hvis et uheld skulle opstå. Det undersøgelsen viser er, at danskerne er bange for at gøre noget forkert og derved forværre situationen for den person der er kommet til skade.

 

Denne undersøgelse viser yderligere at der er en klar sammenhæng mellem tiden man har været på et førstehjælpskursus og om man tør at hjælpe personen som er i ulykken. Frygten er størst hos personer, som senest har været på et førstehjælpskursus for mere end 10 år siden.

 

Hvem er mest bange for det?

Generelt set er det danske unge mellem 18 til 29 år der er mest bange for at gøre noget forkert. De er bange for at deres hjælp er med til at gøre mere skade for den tilskadekommen og det ikke ville være nok. Over halvdelen af alle unge mennesker frygter at gøre noget forkert og det er med til at afholde dem fra at yde førstehjælp.

Noget tyder på at jo ældre personerne er, jo mindre fylder denne usikkerhed.
De adspurgte ældre på over 60 år er nemlig de mindst forskrækkede over selv at skulle yde førstehjælp, hvis de overværer en ulykke. Til gengæld er det også blandt denne aldersgruppe at færrest mener at de kan yde førstehjælp. På landsplan er det Hovedstadsområdet, hvor flest danskerne vil afholde sig fra at tilbyde førstehjælp. Det skyldes primært enten frygt for konsekvenserne eller egen usikkerhed.

Derfor er det nu vigtigere end nogensinde før at almindelige danskere samt virksomheder at der tages ansvar. Her er det en rigtig god ide for især virksomheder at købe førstehjælpskurser og uddanne deres personale i at yde førstehjælp.

Ud over overstående så sker tre ud af fire hjertestop i det private hjem. Overlevelsen er desværre kun 7 % i disse tilfælde. Derfor anbefaler sundhedsstyrelsen og Trygfonden at folk køber hjertestartere som bliver placeret i de respektive områder.

Hvad indeholder så de forskellige kurser?

 • Opbygning af hjertestarter
 • AED hjertestarter, sikkerhedsregler og overlevering til ambulancemandskab
 • Indikation og kontraindikation af hjertestarter
 • Kontrol af bevidsthed og ABC
 • Råb på hjælp
 • Frie luftveje
 • Kontrol af åndedræt
 • Alarmering
 • Hjertemassage
 • Kunstigt åndedræt
 • Aflåst sideleje/stabilt sideleje
 • Førstehjælp ved fremmedlegeme i luftvejen hos en voksen person
 • Symptomer på blodprop i hjertet og Stroke
 • Praktiske situationsbestemte øvelser og cases inden for modulets emneområde og kursisternes baggrund

Snak med jeres arbejdsplads eller familie og stil jer selv disse spørgsmål, vil jeg kunne træde til når ulykken gælder?