Grøn energi er billigere, bedre og sælger

Grøn energi hitter som aldrig før. Selvom klimakrisen har været på dagsordenen i mange, mange år, og den yngre generation har banket det op, så har det nu haft endnu en øgning i interessen verden over. Ruslands invasion i Ukraine har gjort os opmærksomme på afhængigheden af fossile brændstoffer fra andre lande, og med de danske forhold mener mange, at det burde være muligt at være uafhængig af fossile brændstoffer. Vi burde i stedet kunne klare os på vores egen evne til at producere grøn energi. Vi er langt foran mange andre lande i forhold til vores produktion af vindmøller. Vi har formået at skabe et ry i verden i forhold til netop disse vindmøller, og derfor burde vi også være uafhængige af russisk gas. Derfor er det også nu, at man som virksomhed skal forholde sig til, om man kan træde ind på markedet af grøn energi.

 

Grøn energi sælger

Som virksomhed har man ofte en produktion, som bruger energi. I mange år forholdt man sig ikke til, hvilken type energi der var tale om. Men den seneste årrække har vist, at der er kunder i at producere på grøn energi. Kunder er blevet mere selektive i deres udvælgelse af produkter, og kan virksomheder ikke levere en bæredygtig profil, vil mange danskere vælge produktet fra. Vores klimabevidsthed har aldrig været mere intens, og med krigen i Ukraine har vi fået yderligere incitament til at tænke grøn energi ind i produktionen.

 

Grøn og bæredygtig

I Danmark producerer vi en del af vores energi gennem vores vindmøller. Ved at trække på grøn energi herfra, kan man bryste sig af en mere bæredygtig profil end konkurrenten. Uanset om denne konkurrent er dansk eller ej, så vil kunderne forholde sig til om din virksomhed kan kalde sig bæredygtig. Bæredygtighed er ikke begrænset til CO2-aftryk alene, men det fylder en hel del, når man skal argumentere for, at ens virksomhed er bæredygtig. Har man benyttet sig af grøn energi, vil CO2-aftrykket være væsentlig mindre, og dermed kan man tiltrække en hel del flere kunder. Samtidig er vi i en tid, hvor elpriserne stiger helt ekstremt, fordi vi mangler den gas, som vi tidligere har fået fra Rusland. Derfor kan det også være en fordel som virksomhed, at se på konsekvenserne heraf. Hvis man i stedet for at benytte fossile brændstoffer bruger grøn energi, vil man være med til at holde sine egene omkostninger nede, hvilket kan give en større omsætning i sidste ende. Grøn energi har altså vist sig at være den bedste energiform for mange producenter, fordi den både er billigere og bedre, men også fordi kunder vælger deres produkter ud fra hvor bæredygtige de er.