Vælg det rigtige internet til sommerhuset

Selvom vi tager i sommerhus for at komme væk, og for at slappe af, så foretrækker de fleste af os nok alligevel, at vi kan tage internettet med os. Nu står sommerferien så småt for døren, og i år er der med stor sandsynlighed flere end  nogensinde, der skal holde deres sommerferie i et sommerhus i Danmark.

Hvis du skal i sommerhus og har familien med børn med, er det nok lidt et must, at i har adgang til internet. Efter en lang dag med leg og strandture, kan det være dejligt lige at synke ned i sofaen med iPad’en og se en times Netflix eller lignende.

I har sikkert allerede hjemmefra kigget, om der er internet i sommerhuset. Det er dog ikke altid, at dette er helt tilstrækkeligt. Ofte har sommerhusejere der med at vælge de billigste løsninger, og det er ikke altid at disse er det bedste. De fleste har også valgt mobilt bredbånd, da det er dyrt at få etableret et rigtigt, hvis det ellers overhovedet er muligt.  Hvor hurtigt internettet er i området, handler derfor i høj grad også om, hvor hurtigt signalet er.

Hold øje med data

Ofte er telefonens indbyggede antenne mindst lige så god, og du vil ofte kunne opleve at du kan være lige så hurtigt eller endda hurtigere på internettet med din mobil. Det kan derfor være fristende at vælge at bruge mobilen i stedet for internettet på stedet med internetdeling. Her skal du dog holde godt øje med dataforbruget. Ser i først et par film på netflix og hører musik, går det hurtigt med at brænde gigabytes af.

Når dine gigabyte er opbrugt, går man typisk ned på en meget lav hastighed. Inden man tager hjemmefra, kan det derfor være en god ide at opgradere sit abonnement til at indeholde flere gigabytes, eller man kan vælge at tegne et abonnement på mobilt bredbånd. Disse kan typisk opsiges fra måned til måned.

 

Det vil glæde os at høre din mening

Skriv en kommentar

Ringaling
Login/Register access is temporary disabled
Valgte produkter
  • Total (0)
Start sammenlign
0